7. számú melléklet a 1/1999. (I.14.) FVM rendelethez

A szállíthatóság megállapításához szükséges adatok

1. A rendelet 3. számú mellékletében, illetve 4. számú mellékletében meghatározott adatok

2. Havária-terv Havária az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem szándékosan okozott esemény, amely veszélyezteti az emberi egészséget vagy a környezetet. A génsebészeti beavatkozást, illetve a géntechnológiai tevékenységet végző intézménynek fel kell készülnie arra, hogyan hárítja el az ilyen nem várt események hatásait. Az erre vonatkozó intézkedések összessége a havária-terv, amelynek az intézmény specifikus tevékenységéhez kell igazodnia és tételesen tartalmaznia kell a bekövetkezett esemény elhárításához szükséges minden fontos elemet (például. a fertőzött terület kiürítése, fertőzött terület megtisztítása, egészségkárosodás megakadályozása, azonnali egészségkárosodások ellátása, stb.):

3. Ha a géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek a veszélyes áruk szállításáról szóló szabályzatok (ADR, RID, ADN stb.) hatálya alá tartoznak:

a) a szállítandó anyag UN-száma és a vonatkozó szabályzat szerinti megnevezése;

b) a szállítandó anyagnak a vonatkozó szabályzat szerinti osztálya, sorszáma és betűjelölése, valamint

c) a szállítandó anyag megfelelő szállításához szükséges írásbeli utasítás, amennyiben ezt a vonatkozó szállítási szabályzat előírja.

 

Vissza a fő dokumentumhoz